linkedin
Herbé
linkedin
Heb je een speeltuin voor ons?
Of een vraag, een idee of nog helemaal iets anders? Als het over erfgoed gaat, mag je ons áltijd bellen.
                     
HERBE BV
Ten Briele 14, bus 15
8200 Brugge
KBO 0744.740.660
RPR Gent, afdeling Brugge
BTW BE0744.740.660
Herbé - Placeholder

Wij zien het

Herbé - Placeholder

Wij zien het enorme potentieel in leegstaand erfgoed. Wij zien het heropleven dankzij de juiste nieuwe invulling. En wij zijn de juiste mensen om die invulling te vinden. Met onze ruime kennis vinden we onze weg in een kluwen van regels, instanties en architecturale uitdagingen.

Pieter Verfaillie
Rebecca Vanysacker
Ruben Willaert

Pieter Verfaillie

Architect

De projecten waar architect Pieter in zijn loopbaan het meeste plezier aan beleefde, waren herbestemmingsverhalen. Hij deed heel wat ervaring op in het renoveren en restaureren van oude gebouwen zoals scholen, zwembadsites en militaire domeinen. Vandaag leidt hij zijn eigen bureau bow, dat gespecialiseerd is in de herbestemming van oude bedrijven en verlaten terreinen in de stad.
Pieter Pieter
“In eerste instantie denk ik als masterplanner. Bij de start van een project kijk ik naar de omgeving, welke functies en noden zijn er en wat is er nodig. Je moet goed voor ogen houden voor wie je een gebouw herbestemt: wie zal de toekomstige gebruiker zijn?”

Rebecca Vanysacker

Erfgoedstudie en monumentenzorg

Na haar architectuurstudies volgde Rebecca een masteropleiding erfgoed om zich te specialiseren in historische gebouwen. Na het behalen van haar diploma’s ging ze aan het werk als restauratiearchitecte en verzamelde heel wat kennis omtrent historische gebouwen en sites. Bij Rebecca kan je terecht voor zowel advies en begeleiding van historische gebouwen en sites, alsook voor de opmaak van erfgoedstudies.

Rebecca Rebecca
“Historische gebouwen zijn boodschappers uit het verleden. Ze vertellen ons over de lokale geschiedenis en bepalen de identiteit van de directe omgeving. Een herbestemming garandeert dat hun boodschap aan toekomstige generaties wordt doorgegeven.”

Ruben Willaert

Prospectie en restauratie

In 2020 richtte Ruben Willaert mee ons Studiebureau Herbé op. We legden samen de focus op complexe erfgoedprojecten die herbestemming verdienden. Vandaag heeft Ruben de fakkel overgedragen aan Pieter Verfaillie. Zo kan hij zichzelf 100% focussen op het duurzaam revitaliseren, herwaarderen en herbestemmen van die erfgoedprojecten. 
De erfgoedexpertise blijft evenwel gegarandeerd bij wijze van een nauwe samenwerking met Rebecca Vanysacker. Op die manier bouwen we verder het loepzuivere DNA van het studiebureau uit en bieden we unieke oplossingen voor erfgoed met een uitdaging binnen de hedendaagse maatschappij.

Ruben Ruben
“Met Herbé willen we zwarte vlekken in onze omgeving inkleuren en opnieuw een doel geven. Erfgoedgebouwen bewijzen al honderden jaren dat ze waardevol zijn, en ze worden alleen nog maar mooier. Ze zijn een weerspiegeling van onze geschiedenis en dat moeten we koesteren.”